Tráth na gCeist

B'fhéidir go mbeadh níos mó ná freagra ceart amháin ann!

Bó Quiz
1. Sa sean-am in Éirinn cad é a rinne daoine le ba?
2. De réir téacs sa tSean Ghaeilge, cad é an t-ainm a tugadh ar bhealach ina raibh dhá charbad ábalta dul thar a chéile?
3. Sa bhliain 1558, bhain sé dhá lá as Thomas Radclyffe taisteal idir cén dá bhaile?
4. Cé acu focal Gaeilge a thagann ón fhocal ?