Tráth na gCeist

B'fhéidir go bhfuil níos mó ná freagra ceart amháin ann!

Rath Quiz
1. Is dócha gurb é an fáth a raibh sconsa nó fál thart ar an ráth ná
2. Ag amanna éagsúla sa stair, tugadh ainmneacha eile ar ráthanna
3. Nuair a labhraímid faoi fhocail a bheith 'Galldaithe', ciallaíonn sé
4. Tá an logainm Lios Mór le fáil