Tráth na gCeist

B'fhéidir go mbeadh níos mó ná freagra ceart amháin ann!

Dalta Quiz
1. Bhí dhá chineál altrama in Éireann le linn ná Meánaoiseanna, altram ar son íocaíochta agus
2. Chomh maith le híocaíocht, bhí tuismitheoirí altrama in Éirinn le linn na Meánaoiseanna ag dúil
3. Cé acu scil nár fhoghlaim iníonacha altrama?
4. ‘Páiste altrama’ an chiall a bhí le dalta agus anois ciallaíonn sé ‘duine a bhíonn ag foghlaim’. Cé acu ciall thíos nár bhain leis an fhocal dalta riamh?