Tráth na gCeist

B'fhéidir go mbeadh níos mó ná freagra ceart amháin ann!

Bróg Quiz
1. In Éirinn, thángthas ar bhróga a bhí déanta de:
2. Is féidir ábhar orgánach a chaomhnú go han-mhaith i bportaigh mar:
3. Bhí Amlaíb Cuarán nó Amlaíb mac Sitric ina rí ar Bhaile Átha Cliath agus cá háit eile?
4. Tháinig an focal Gaeilge bricfeasta ón Bhéarla mar