Bain Sult as an bhFírinne!

I luathscéalta na Gaeilge, thiocfadh cuairteoirí ó shaol eile gan ach bróg amháin á caitheamh acu. Bhog an bhróg ó chos go cos ag brath ar cé acu cos a bhí ar an talamh.

San ochtú haois, cuireadh íomhánna d’aspail Chríost le Leabhar Moling (féach Íomhánna). Tá cuid de na haspail cosnochta agus, ar chuid eile, tá bróga atá cosúil leis na bróga a chaith na manaigh a tharraing na pictiúir.

Thángthas ar chuid mhór de na bróga ó na Meánaoiseanna in áiteanna in Éirinn a raibh portaigh fhliucha fhuara ann. Bhí easpa ocsaigine faoi thalamh na bportach, rud a chuireann cosc ar an lobhadh.

Tugadh Amlaíb Cuarán mar ainm eile ar Amlaíb mac Sitric, Gael-Lochlannach a bhí ina rí ar Bhaile Átha Chliath agus ar Northumbria sa deichiú haois. Níl na staraithe cinnte ar ainmníodh as a bhróg é!