Tráth na gCeist

B'fhéidir go mbeadh níos mó ná freagra ceart amháin ann!

Ceol Quiz
1. Ní ainm fóirsteanach é 'Cruit Bhriain Bhóramha' ar an chruit i gColáiste na Tríonóide óir
2. Cé acu de na rátis thíos atá fíor faoi Edward Bunting?
3. Is iad na foinsí is iontaofa eolais ar an chuma a bhí ar chruiteanna ársa na hÉireann
4. De na teangacha Ceilteacha uilig is mó gaol ag an Ghaeilge leis an Ghàidhlig agus le