Tráth na gCeist

B'fhéidir go mbeadh níos mó ná freagra ceart amháin ann!

Gruaig Quiz
1. In Éirinn sna Meánaoiseanna, ba mhinic a moladh fir agus mná as
2. Bhí an cúlán coitianta mar stíl ghruaige in Éirinn
3. I ndánta meánaoiseacha na hÉireann, ba mhinic a moladh daoine as a
4. Ciallaíonn an frása Gaeilge gruaig shúgánach ‘dreideanna’ óir